Default block cover

COD: Modern Warfare Reloaded (Fr. 22 Uhr) | My.Con P154

Çizelge ön izlemesi, 2 ya da daha fazla katılımcı giriş yaptığında görüntülenir.